Menu

Corporate reporting

Jaarverslagen,
we houden ervan!

Organisaties zien het produceren en publiceren van een jaarverslag soms als een 'moetje'. Knoeff communicatie-ontwerp neemt corporate reporting serieus. Want een goede verslaglegging is een belangrijk middel om de positionering en bedrijfsreputatie van een organisatie te verbeteren.

Corporate reporting zit in ons DNA

Onze ervaring met het ontwerpen en ontwikkelen van jaarverslagen gaat terug tot de jaren negentig van de vorige eeuw. Technische ontwikkelingen en nieuwe standaarden en richtlijnen hebben corporate reporting in die jaren drastisch veranderd. Wat blijft is dat een jaarverslag het visitekaartje is van de organisatie. Een goed verzorgd jaarverslag wordt gezien.

Gedegen én creatief

Onze kennis en ervaring gaat verder dan corporate reporting alleen. Kennis van typografie, boekontwerp, web-ontwerp, (info)graphics en video vergroten ons creatief potentieel. Die verschillende disciplines zetten we in bij de ontwikkeling van een bijzonder jaarverslag. Doordat corporate reporting in ons DNA zit kunnen we gedegen en toch creatief acteren.

Corporate reporting in 2023

Jaarverslag als website, pdf en als drukwerk

De tijd dat een jaarverslag uitsluitend als drukwerk werd gepubliceerd ligt ver achter ons. Een eigentijds jaarverslag wordt online gepubliceerd als website en/of pdf. Soms wordt van die pdf nog een kleine oplage gedrukt.

Binnen deze middelen-mix bestaan veel varianten en accentverschillen. Wel of geen pdf, interactieve pdf, website met volledige content, website met alleen highlights, website als online magazine of webapp, et cetera.

Online publiceren vanuit één bron (Single source)

Veel organisaties produceren hun verslagen met behulp van een single source platform. Eén bron waaruit, met behulp van vooraf ingerichte templates, een website en een pdf worden gepubliceerd. De pdf kan in verschillende varianten worden gegenereerd. Een downloadbare versie, en een versie met hoge resolutie afbeeldingen, paskruizen en snijtekens die geschikt is voor drukwerk. Die laatste versie kan gebruikt worden om een kleine oplage te drukken of te printen, mooi afgewerkt door een professionele binder.

Redactie 'in control'

Het produceren via één bron in een CMS heeft grote voordelen voor de redactie. Redacteuren kunnen namelijk direct invoeren en corrigeren in de content, zonder inzet van een dtp'er. Ongeacht de grootte van die redactie; van één persoon tot een team van tien of meer. Door versiebeheer en het toekennen van rechten aan de verschillende teamleden ontstaat een efficiënte werkwijze. Ieder moment kan gekeken worden naar het eindresultaat in de website en de pdf. Als de content klaar is kan met een denkbeeldige druk op de knop het definitieve verslag gepubliceerd worden als website en pdf.

Wat kunnen wij betekenen


 • Strategisch advies
 • Projectmanagement
 • Art direction
 • Conceptontwikkeling
 • Ontwerp van templates voor website, webapp en pdf
 • Vullen van de content
 • Beeldredactie
 • Old school; ontwerp en opmaak in opmaakprogramma
 • Productiebegeleiding
 • Contentontwikkeling
  • Dashboard of At a Glance sectie
  • Data visualisatie, (interactieve) grafieken
  • Infographics
  • Video; ontwerp en productie
  • Beeldredactie
  • Tekst (via onze partners)

We doen het niet alleen.
Onze partners.


Tangelo

Single-source publishing van corporate reports naar web en print.

Dynamit

Online software techniek.

Bondt communicatie

Corporate reporting, integrated reporting en de nieuwe GRI-standaard; analyse, advies en content.

Report Company

Specialist op het gebied van jaarverslagen en andere corporate publicaties. Van conceptontwikkeling tot realisatie, projectmanagement, inhoudelijk advies en tekst.


Meer weten over jaarverslagen?
Stel een vraagContent

Templates klaar en vullen maar! Maar waarmee dan?

Dashboard of At a Glance

In één oogopslag laten zien waar het om draait. Dat is de functie van het Dashboard (of At-a-Glance). Infographics, grafieken en tabellen helpen om overzicht op grote lijnen te creëren. Door het gebruik van veel beeld leent het dashboard zich ook goed om de huisstijl aan te zetten en een eigen gezicht te creëren.

Video

Hoe vertel je een verhaal? Met een video. Tijd is kostbaar. Een CEO die een verhaal vertelt is niet altijd even leuk om naar te kijken. Alternatieven zijn er te over. Animaties, motion graphics, film of een combinatie van dit alles kan resulteren in een interessant eindresultaat. Ook hier geldt dat alles begint bij een goede content en weten wat je weg kunt laten.

Data visualisatie en interactieve grafieken

Het is mogelijk om aan grafieken iets extra’s mee te geven. Extra’s in de zin van gebruiksgemak, door de grafieken automatisch te genereren uit de ingevoerde data. En extra’s in de zin van interactieve grafieken. Grafieken waar gedetailleerde waardes zichtbaar worden bij mouse-overs of waar data-groepen aan of uit geklikt kunnen worden.

Infographics

Hoe leg je iets uit? Je laat het zien! Met een infographic bijvoorbeeld. Je hebt ze in alle soorten en maten. Van eenvoudig diagram met blokjes tot een uitgebreid beeldverhaal met hoge mate van detaillering. Vooral in het maken van graphics die een ingewikkeld verhaal vertellen zit de uitdaging. Want het doel is altijd om er iets begrijpelijks van te maken. En goede vormgeving begint al bij het maken van de goede keuzes in de content. Wat laten we weg en wat laten we staan?

Beeldredactie

Naast een goede tekst is goed beeldmateriaal onontbeerlijk. En hoe minder goed beeld voorhanden is, hoe belangrijker het wordt om hier de goede keuzes te maken. Uit bestaand materiaal of met nieuw te maken beeld. Beeldredactie dus.

Tekst

Tekstschrijven is een vak. Het schrijven voor (jaar)verslagen al helemaal. Knoeff communicatie-ontwerp werkt nauw samen met specialisten die alles weten over CSR, XBLR, G4, GRI en opveren als ze 'integrated reporting' horen.

Jargon in 2023

CSR Report of MVO-verslag

Het duurzaamheidsverslag wordt ook CSR report of MVO-verslag genoemd. Waarbij CSR staat voor Corporate Social Responsibility en MVO voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

GRI standaard

De richtlijnen voor duurzaamheids-verslaggeving van het GRI (Global Reporting Initiative) zijn een internationaal erkende standaard. Het doel is om duurzaamheids-verslaggeving zo routinematig en vergelijkbaar te maken als financiële verslaggeving.

Integrated Reporting

Bij jaarverslaglegging waar duurzaamheidsthema’s zijn samengevoegd met het bestuursverslag en het financiële verslag is sprake van een geïntegreerd verslag. Ofwel Integrated Reporting.
De International Integrated Reporting Council (IIRC) beschrijft Integrated Reporting als een verslagleggingsproces dat leidt tot inzicht in de totale waardecreatie van een onderneming uitgedrukt in geld. People, planet en profit worden gemonetariseerd.
Werkelijk integraal rapporteren is meer dan alleen het samenvoegen van het MVO en het financieel verslag. Het helpt als duurzaamheid een structureel onderdeel is van de bedrijfsvoering.

Continuous Reporting

In deze tijd van supersnelle communicatie en social media kun je je afvragen of een verslag dat één keer per jaar achteraf wordt opgesteld nog wel voldoet. Stakeholders verwachten toegankelijke, transparante en goed leesbare informatie die actueel is. Continuous Reporting gaat verder dan een halfjaarverslag en betreft ook niet-financiële data. De informatie is up-to-date en digitaal beschikbaar. Social media kan ingezet worden om de informatie te 'brengen'. In brokjes, als graphic, foto of video. Continuous Reporting is veelal een aanvulling op de 'normale' verslaglegging, en is alleen goed mogelijk als er een goede informatie-infrastructuur aanwezig is.

Transparantiebenchmark

De Transparantiebenchmark is een jaarlijks onderzoek naar de inhoud en kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving bij Nederlandse ondernemingen. Via de Transparantiebenchmark dingen bedrijven mee naar De Kristal, een toonaangevende prijs op het gebied van maatschappelijke verslaggeving. Deelnemers doen kennis op van de criteria voor maatschappelijke verslaggeving, krijgen inzicht in verbeterpunten en zien hoe zij scoren in vergelijking met andere bedrijven binnen en buiten de branche.

Waardecreatiemodel

Het Waardecreatiemodel laat in een diagram zien hoe een organisatie naast ondernemingswaarde (zoals waarde van bezit, winst of aandelen), ook maatschappelijke waarde genereert. De gedachte hierbij is dat naast geld ook andere zaken nodig zijn om een bedrijf te laten functioneren. Het Waardecreatiemodel hoort bij geïntegreerde verslaglegging. De meeste bedrijven, die hoog scoren in de Transparantiebenchmark, hebben zo’n model in één of andere vorm in hun jaarverslag opgenomen.

NIB-001-value-chain-800.png

FD Henri Sijthoff prijs

De FD Henri Sijthoff Prijs is een jaarlijks terugkerende prijs van Het Financieele Dagblad voor ondernemingen die zich onderscheiden in hun financiële verslaglegging.

Zie ook GVB jaarverslag 2017, genomineerd in de categorie voor bedrijven zonder beursnotering.

Rapportage platform

Transparant communiceren met stakeholders. Niet één of twee keer per jaar maar continu op een eigen platform.