Menu

Hufterig gedrag op de parkeerplaats

In de Scandinavische landen beheert Q-park naast parkeergarages ook parkeerfaciliteiten op straat, bij bedrijven of in woonwijken. Onderdeel van het beheer is hier actief controleren of de parkeerplaatsen correct gebruikt worden.

Opdrachtgevers van Q-Park zijn vastgoedeigenaren, de lokale overheid en het publiek. Met behulp van illustraties wil Q-park duidelijk maken waarom zij doen wat ze doen, en wat hun toegevoegde waarde is. Bijvoorbeeld; zij voorkomen misbruik van gehandicapten-parkeerplaatsen of zorgen ervoor dat routes voor de brandweer niet geblokkeerd worden door foutparkeerders.

We illustreerden 11 situaties die in brochures en advertenties gebruikt kunnen worden.