Menu

ProDemos huisstijl

ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat laat aan brede groepen in de samenleving zien hoe onze democratie werkt en wat de rechtsstaat inhoudt.

ProDemos organiseert activiteiten in de eigen bezoekerscentra op het Binnenhof en tegenover de Tweede Kamer in Den Haag. Voor middelbare scholieren maar ook voor het grote publiek en toeristen. De activiteiten omvatten bezoeken, rondleidingen, debatten, simulaties, exposities, gastlessen, lesmateriaal, websites, onderzoek, participatietrajecten, cursussen en trainingen.

Daarnaast is ProDemos als kenniscentrum in het hele land actief met onderzoek en opleidingen, door middel van bijeenkomsten en via de website. Stemwijzer.nl is een voorbeeld van een bekende online tool in verkiezingstijd.
 

Prodemos woordbeeld-ondertitel onder.svg

Het logo of woordbeeld

De naam ProDemos (‘voor het volk’) refereert naar de Griekse bron van onze democratische rechtsstaat. Het logo toont drie zuilen in de letter ‘m’ die verwijzen naar de Trias Politica. De drie pijlers waar onze democratische rechtsstaat op rust; de wetgevende macht, de rechterlijke macht en de uitvoerende macht.
 

HDR-001 veelkleurigheid.svg

Veelkleurigheid

In een democratische rechtsstaat kiezen partijen en belangengroepen vaak een eigen kleur om zich te profileren. Binnen de huisstijl van ProDemos is veelkleurigheid daarom een belangrijk onderdeel. Er is niet één dominante kleur. Veelkleurigheid in relatie tot de democratie staat ook voor kleur bekennen en partij kiezen. Waar sta je en wat vind je? Ook kabinetten hebben tegenwoordig een kleur. Paars, bruin.
In al dat gekleurde geweld dat we op een vrije manier hebben toegepast, blijft ProDemos neutraal. Het logo is altijd zwart of wit.
 

HDR bouwblokje.svg

Grafisch element, bouwblokje

Een terugkomend stijlelement is de L-vormige rand. Deze vorm kun je ook zien als een ruimtelijke weergave van een ‘bouwblokje’. Vergelijkbaar met de veelkleurigheid kun je ook hiermee een parallel trekken met de democratische rechtsstaat, waarin de rechtstaat een bouwwerk is van allerlei verschillende elementen. Lees politieke partijen, belangengroepen, de rechterlijke macht, de burger.

Duidelijke uitgangspunten maar geen keurslijf. Door de set van generieke basiselementen (veelkleurigheid, bouwblokje, lettertypen) ontstaat naast het strakke en relatief eenvoudige logo een wereld van mogelijkheden, waar creatieve professionals goed mee uit de voeten kunnen.

Website

De website kreeg met de huisstijlvernieuwing een meer prominente plek in de communicatie van ProDemos. Dat betekende dat de meer dan twintig sub-sites voor acties en projecten werden gereorganiseerd en ondergebracht in één nieuwe site.