Menu

Pensioenfederatie; identity

De Pensioenfederatie is de vertegenwoordiger van de pensioenfondsen. De Pensioenfederatie is erop gericht het belang van de sector te dienen en de ontwikkeling van het pensioenstelsel te bevorderen.

In Nederland kennen we een zogenaamd driepeilersysteem, met elk een eigen koepelorganisatie. De eerste pijler omvat een basis-oudedagsvoorziening van de overheid voor iedereen. De tweede pijler betreft regelingen tussen werkgevers en werknemers. De derde pijler gaat om individuele voorzieningen.

De Pensioenfederatie treedt op als de nieuwe vlag van de branche, dicht op politiek Den Haag. Goed herkenbaar, maar wel serieus en niet schreeuwerig. Voor de nieuwe huisstijl hebben we daarom het logo letterlijk bovenop de nieuwe koepel geplaatst.

Het logo is een letterbeeld. In complete vorm is het eigenlijk een woordbeeld waarin het letterbeeld geïntegreerd is.

Naast het woordbeeld en het letterbeeld is er binnen de huisstijl nog een vast beeldelement: de oranje tab. Op de meeste middelen aanwezig, maar altijd als een extra illustratief accent en niet als een dominant beeldelement.

In het kleurenschema is ruimte voor een fel oranje accent. Een frisse noot in een wereld die we vooral als zeer degelijk mogen beschouwen.