Menu

North Sea Energy Interim Program Findings

North Sea Energy is een publiek-privaat onderzoeksprogramma. In het programma werken circa 30 internationale partijen uit de energiewaardeketen samen. Deze partijen zijn actief op en rondom de Noordzee. Het programma onderzoekt de potentie van de Noordzee voor de energietransitie.

Cross-sectoraal

North Sea Energy werkt over de grenzen van sectoren heen en zoekt verbinding met partijen die actief zijn op de Noordzee. Partijen zoals visserij, defensie en scheepvaart. Ook heeft de Noordzee een belangrijke ecologische waarde. North Sea Energy stemt dit af met de andere Noordzeelanden.

Het rapport ‘Interim Program Findings June 2020’ geeft een tussentijds verslag van de verschillende onderzoeksprojecten, en van projecten die innovatieve concepten in de praktijk testen en demonstreren.

Knoeff communicatie-ontwerp ontwikkelde de heldere vormgeving van het enthousiast ontvangen rapport, waarmee we NSE direct een herkenbaar gezicht hebben gegeven. Het rapport is in kleine oplage gedrukt en als pdf online beschikbaar.