Menu

H-vision

H-vision is een samenwerkingsverband waarin zestien partijen een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar de productie en toepassing van ‘blauwe waterstof’ in het Rotterdamse havengebied. Het doel van H-vision is de industrie vóór 2030 te voorzien van CO2-arme energie.

Het idee is een aantal fabrieken te bouwen die aardgas splitsen in waterstof en kooldioxide. De CO2 wordt vervolgens opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. Of gebruikt, zoals nu al in kassen in het Westland gebeurt. De infrastructuur en installaties voor blauwe waterstof kunnen op termijn ook gebruikt worden voor groene waterstof.

Met blauwe waterstof in de energievoorziening kan de industrie de realisatie van de nationale klimaatdoelen versnellen door al op korte termijn de uitstoot van CO2 substantieel te verminderen op weg naar een groene waterstofeconomie.

Zestien partijen, één gezicht

Om ervoor te zorgen dat de zestien deelnemende partijen toch met één stem spreken en als één geheel naar buiten treden ontwikkelde Knoeff communicatie-ontwerp een heldere visuele identiteit voor H-vision.

Een aantal uitgangspunten zijn in de visuele identiteit duidelijk terug te vinden:

  1. H-vision pioniert in de energietransitie en is een versneller van die transitie.
  2. H-vision wil blauwe waterstof gebruiken als wegbereider voor groene waterstof.
  3. H-vision helpt de transitie naar een circulaire economie, is modern, toekomstgericht en ‘inclusief’. Waarbij dat laatste staat voor de samenwerking in de keten.

Het resultaat is een onderscheidend logo dat we verder uitwerkten naar diverse huisstijlmiddelen; zoals een responsieve website, PowerPoint template, one-pager, position paper, pop-up banner en een lijvig rapport. Daarmee geven we een complexe een veelzijdige organisatie één duidelijk gezicht.

Haalbaarheidsstudie

Het onderzoek naar de optie om met blauwe waterstof de CO2-uitstoot substantieel omlaag te brengen heeft geresulteerd in een kloek rapport. Dit is aan Eric Wiebes, de toenmalige minister van Economische Zaken en Klimaat, aangeboden. De duidelijke conclusie: het inzetten van blauwe waterstof kan flink helpen om onze klimaatdoelen te bereiken!