Menu

Zorgdoc

Zorgdoc is een online dossier van en voor patiënten. De gebruiker bepaalt zelf welke zorgverleners toegang krijgen tot het dossier en kan privépersonen machtigen het dossier te beheren.

In twee infographics leggen we uit wat Zorgdoc is, hoe het werkt en wat je ermee kunt. Op basis van die infographics maakten we later twee animaties. Stap voor stap leiden we de kijker door het verhaal van Zorgdoc.

De infographics en animaties hadden als doel bekendheid met Zorgdoc te vergroten en het te positioneren als veiliger alternatief voor het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier). Doelgroepen zijn onder andere zorgprofessionals, belangenverenigingen, de overheid en de patiënten zelf.

Met redelijk beperkte middelen is het gelukt het complexe verhaal van Zorgdoc in begrijpelijke taal te vertellen zonder het onnodig te versimpelen of anderszins tekort te doen.

infographic-zorgdoc-1500.jpg