Menu

HIV-epidemie in Nederland

Wie dacht dat hiv iets uit de jaren negentig van de vorige eeuw is heeft het mis. Nederland telt naar schatting nog 22.900 mensen met hiv. Wereldwijd bedraagt dat aantal 36,7 miljoen. In 2017 zijn er 750 nieuwe diagnoses in Nederland bijgekomen.

Stichting HIV Monitoring verzamelt medische gegevens van patiënten. Hiermee bevorderen ze de kennis over hiv en dragen daardoor bij aan de verbetering van de hiv-zorg in Nederland.

Ieder jaar geven ze een ‘Monitoring report’ uit over de actuele stand van de hiv-epidemie in Nederland. Een lijvig document voor medische professionals en onderzoekers.

Naast dit rapport wordt een meer toegankelijke factsheet uitgegeven met de meest actuele en relevante cijfers in beeld. Eenvoudige grafieken en diagrammen geven voor minder ingevoerde mensen, zoals patiënten en publiek, een snel en duidelijk overzicht van de actuele stand van hiv in Nederland.

De factsheet wordt meestal samen met een patiëntenfolder uitgegeven.